Elenna

Athame en Wapenwet

Een Athame valt in de Wet Wapens en Munitie onder wapens uit Categorie IV: blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder categorie I.
Het verbod op het dragen van wapens uit de categorie IV (en II en III) wordt beschreven in art. 27 van die wet:

Wet Wapens en Munitie schreef:
Artikel 27

1. Het is verboden een wapen van de categorieën II, III en IV te dragen.

[...]

4. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid voor wapens van categorie IV verlenen met betrekking tot:
a. ceremoniële wapens; en
b. recreatieve activiteiten.


Als je in een wet de zinsnede "Onze Minister kan bij regeling" tegenkomt, ga je kijken in de bij de betreffende wet horende regeling, waar je in hoofdstuk 13 dit artikel kunt lezen:

13. Vrijstelling voor ceremoniële wapens, optochten en studentenweerbaarheidsverenigingen

Artikel 30

1. Van het verbod van artikel 27, eerste lid, van de wet, wordt vrijstelling verleend voor het dragen van een wapen van categorie IV, aan personen ten aanzien van wie het wapen deel uitmaakt van hun officiële ceremonieel tenue.

2. De vrijstelling in het eerste lid geldt uitsluitend op de tijdstippen dat de ambtskleding of het officiële ceremonieel tenue daadwerkelijk wordt gedragen.


Lees dus even goed: het is verboden om een wapen van categorie IV (bij je) te dragen.
Dat verschilt dus wezenlijk van het verbod op wapens van de categorieën I, II en II: daarvan is het (behoudens erkenningen en vrijstellingen) ook verboden om ze voorhanden te hebben (zie art. 13 en 26).

Wikipedia schreef:
De Wet wapens en munitie maakt onderscheid tussen het voorhanden hebben van een wapen en het dragen van een wapen. Dat is als volgt gedefinieerd:

'Voorhanden hebben' betekent dat iemand over een wapen kan beschikken. Dat is ook het geval als hij het opgeborgen heeft in een bergplaats waar hij de sleutel van heeft.
'Een wapen dragen' betekent het 'voor het grijpen hebben', terwijl iemand zich op een openbare plaats bevindt.


Let tenslotte nog even op het verschil tussen vervoer van een wapen en dragen van een wapen:

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

[...]

9°. vervoer van een wapen: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen dat zodanig is verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend; [...];

10°. dragen van een wapen: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen anders dan voor vervoer in de onder 9° bedoelde zin;


Kort samengevat: je kunt je Athame in de openbare ruimte dragen als onderdeel van je ceremoniële tenue.
Thuis, en op niet-openbare plekken (die het dragen van wapens niet verbieden in hun huisregels) kun je je Athame altijd dragen/op je altaar leggen/...., omdat het wettelijke verbod op dragen van een wapen in de categorie IV alleen geldt voor de openbare ruimte.

Wel een tip (zie art. 1, lid 9): als je je athame wilt vervoeren, vervoer hem zodanig dat hij niet voor het grijpen is. Wikkel hem bijvoorbeeld in je gewaad, en vervoer dat in een afgesloten tas en als je met de auto bent in je kofferbak in plaats van op de bijrijdersstoel.

 


Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd op het forum Heksenbespreking.
De geciteerde (wet)teksten waren geldig op 08-05-2012.
Make a Free Website with Yola.