Elenna
Er is veel te vinden op internet, ook over wicca en hekserij, maar er staat ook veel onzin op internet.
Een goed begin om te onderscheiden is: zoek vooral uit wie er achter een site zit, en waaraan deze persoon zijn/haar autoriteit ontleent.

Ik citeer mezelf: "Ook als ik naar nieuwe informatie op zoek ben, wil ik graag weten wie die nieuwe informatie beschikbaar stelt, op basis van welke autoriteit dat gebeurt, of er onderzoek gedaan is, en hoe, en ook waar ik meer over dat onderzoek te weten kan komen. Wanneer er stellige beweringen op een site worden gedaan wil ik daar graag een onderbouwing van zien; wanneer er (schijnbaar) uit "regulier" onderzoek wordt geciteerd, of daarnaar wordt verwezen wil ik een bronvermelding hebben. "

Hier nog twee tips om bomen en bos te leren onderscheiden:

  • Tip 1: Checklist voor het beoordelen van websites
    Werk vooral ook de rest van deze website door. Hij is weliswaar gericht op middelbare scholieren, maar je steekt er 'n hoop van op. Werk je met FireFox, dan is het handig om de plugin "IE-tab" te installeren; de site is jammer genoeg (nog) niet browseronafhankelijk.
  • Tip 2: Internet Detective
    een Engelstalig online cursus waarin je leert hoe je goede, betrouwbare websites kunt onderscheiden van minder betrouwbare websites. Vooral gericht op studenten HBO en WO.
 
Deze pagin wordt nog verder uitgebreid...


Google Analyticscode
Make a Free Website with Yola.